From my inbox: Pinoy Wisdom


Six Inspirational Pinoy Quotes To Live By
1. Lahat ng problema may solusyon, kung walang solusyon, wag mo nang problemahin.
2. Always remember, kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila.  Don’t force yourself, make life easy.
3. Hindi lahat ng gwapo may girlfriend.. . ang iba sa kanila may boyfriend…
4. Don’t face your problem if your problem is your face.  Umiwas sa lahat ng bagay na nakakaaninag- – salamin; microwave; stainless steel na kawali, kaldero, kutsara, tinidor; mag-pokus sa mga letra kapag nasa harap ng computer screen.
5. Di bale ng tamad, di naman pagod.
6. Praktis makes perfect but nobody’s perfect, so don’t praktis.

2 thoughts on “From my inbox: Pinoy Wisdom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s